Med eller utan flyg

Vi kan boka flyg och transfer som en del av resan. För detta tar vi ut en liten administrativ avgift samt den faktiska flygkostnaden. Vi använder vissa flygbolag som vi haft bra samarbet med.

Se vår prissida för mer information